POLITECHNIKA RADOMSKA

IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

 

Wydział MiTO, Katedra Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Nieorganicznej

 

Specjalność naukowa i dydaktyczna:

TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW I PRODUKTÓW CHEMII GOSPODARCZEJ

 

Ogłasza nabór na dwusemestralne

STUDIA PODYPLOMOWE

 

w zakresie

 

TECHNOLOGII KOSMETYKÓW
I PRODUKTÓW CHEMII GOSPODARCZEJ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            

 

Program studiów obejmuje wykłady i zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:

 

¯      Podstawy farmakologii i dermatologii kosmetycznej.

¯      Fizykochemia związków powierzchniowo czynnych. Koloidy.

¯      Technologia kosmetyków.

¯      Technologia produktów chemii gospodarczej.

¯      Surowce stosowane przy produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej.

¯      Metody oceny właściwości użytkowych i fizykochemicznych wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej.

¯      Towaroznawcze problemy jakości.

¯      Mikrobiologia.

               

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni.
Informacje dla kandydatów!
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
prof. dr hab. Marian Włodzimierz SUŁEK
Kierownik Studiów Podyplomowych
Politechnika Radomska
Katedra Chemii
26-600 Radom, ul. Chrobrego 27

Prosimy o przesłanie:

¯      podania z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe,

¯      wypełnionego kwestionariusza osobowego(kwestionariusz),

¯      3 zdjęć,

¯      dyplomu ukończenia szkoły wyższej (lub jego odpisu),

¯      opłaty za pierwszy semestr 1200zł + 100zł wpisowe (przekaz bądź inne potwierdzenie przelewu na konto Uczelni).


Opłaty prosimy kierować na konto:
90 1240 1789 1111 0000 0776 9669
z dopiskiem STUDIA PODYPLOMOWE "KOSMETYKI"

Całkowity koszt studiów wynosi 2400zł (opłata za dwa semestry) + 100zł wpisowe.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zajęcia rozpoczynają się 19 lutego 2005.

Absolwenci otrzymują DYPLOM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (warunkiem jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i napisanie pracy końcowej).

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie lub przesłanie dokumentów do 5 lutego 2005.

 

 

Informacje i zapisy:

Kierownik Studiów:
prof. dr hab. Marian Włodzimierz SUŁEK

Politechnika Radomska

Zakład Chemii Fizycznej i Nieorganicznej

26-600 Radom, ul. Chrobrego 27

tel.: (048) 3617581, -38 fax.: (048) 3617589

www.tk.pr.radom.pl

e-mail: twasilewski@pr.radom.pl